Så funkar det

This is how the competition works

Ankomst

Vid ankomst skall varje lag anmäla sig i receptionen. Vid anmälan informeras respektive lag om vilken pit de blivit tilldelade & informeras om hur det går till vid utlämning av boll, information om var toalett, fyllstationer m.m finns.

Arrival

Upon arrival, each team must register at the reception. Upon registration, each team is informed about which pit they have been allocated & is informed about how it goes when handing over the ball, information about where the toilet, filling stations, etc. are located.

Obligatoriskt kaptensmöte

Varje lag skall skicka en representant till kaptensmötet i vår reception klockan 09:00. Vid kaptensmötet ges information om tävlingens- upplägg, riktlinjer & regler för spelare, ledare & domare. Har er utrustning & spelarkläder detaljer som kan misstas för en ”träff” skall de tas med och uppvisas för huvuddomare som i sin tur ger sitt godkännande. Lag som ej deltar vid kaptensmötet diskvalificeras och får ej spela.

MANDATORY CAPTAINs MEETING

Each team must send a representative to the captain’s meeting in our reception at 09:00. At the captain’s meeting, information is given about the competition structure, guidelines & rules for players, leaders & referees. If you have equipment & player clothing details that can be mistaken for a ”hit”, they must be brought and presented to the referee, who in turn gives his approval. Teams that do not participate in the captain’s meeting are disqualified and may not play.

Spelstart

Nordic Paintball Championship spelas i block, det vill säga 2 parallella matcher spelas samtidigt. Innan varje lags första match, för dagen & efter lunch, skall samtliga markörer chronas. Första blocket startar 09:00 och när båda matcherna är avslutade börjar nästa block – så löper det på under hela dagen. Tiderna i spelschemat är ENDAST tänkt som referenstid och matcherna kommer börja direkt efter att föregående matchavslutats.

Gamestart

Nordic Paintball Championship is played in blocks, ie 2 parallel matches are played simultaneously. Before each team’s first match, for the day & after lunch, all markers must be crowned. The first block starts at 09:00 and when both matches are over, the next block starts – so it runs throughout the day. The times in the game schedule are ONLY intended as a reference time and the matches will start immediately after the previous match has ended.

lunchbreak

Då samtliga gruppspelsmatcher är genomförda hålls ett lunchbreak – exakt starttid för eftermiddagsmatcherna meddelas innan lunchbreaket börjar. Lunchbreaket har ingen exakt starttid då det är helt beroende på hur snabbt förmiddagens matcher är färdigspelade.

lunchbreak

When all group games have been completed, a lunch break will be held – the exact start time for the afternoon matches will be announced before the lunch break begins. The lunch break does not have an exact start time as it completely depends on how fast the morning matches are finished.

Format

Matcherna kommer att spelas i formatet 12 minuters total speltid med Mercy Rule 4. Pod limit är M500 – det vill säga 2 poddar på ryggen och fullt magasin på varje spelare som går på banan. Det är först framme vid grinden det är tillåtet att dela upp så att t.ex 1 spelare startar med 3 poddar och en annan med 1 pod.

Format

The matches will be played in the format 12 minutes total playing time with Mercy Rule 4. Pod limit is M500 – that is, 2 pods on the back and a full magazine on each player who goes on the course. It is only at the gate that it is allowed to divide so that eg 1 player starts with 3 pods and another with 1 pod.

poängfördelning

Vinst – 3p. Oavgjort – 1p (+1). Förlust – 0p

Vid oavgjort spelas det om 1 extra poäng overtime.

POINTS DISTRIBUTION

Win – 3p. Draw – 1p (+1). Loss – 0p

In the event of a draw, 1 extra point is played overtime.

Tabellplacering

Tabellen regleras enligt följande format – Matchpoäng, Poängskillnad, Inbördesmöten, 1vs1.

De två lag som placerat sig överst i varje grupp går vidare till A-slutspel & de två lag i respektive grupp som placerat sig längst ner i tabellen går vidare till B-slutspel.

rankings

The table is regulated according to the following format – Match points, Points difference, Mutual meetings, 1vs1.

The two teams that placed at the top of each group advance to the A-finals & the two teams in each group that placed at the bottom of the table advance to the B-finals.

Domare & Turneringsledare

Tävlingen leds av turneringsledare i vårt kontrolltorn med god överblick över spelplanen. Huvuddomaren med stöd av turneringsledare tar alla matchavgörande domslut i samråd, besluten är slutgiltiga. Utöver huvuddomaren finns 5+ fasta domare på planen. Vi tror på Fair-play och har nolltolerans mot diskussioner på planen. Är man missnöjd med något beslut meddelar man domare alternativt turneringsledare EFTER matchen är färdigspelad, dvs utanför spelplanen. Skulle det av någon anledning saknas domare under turneringen skall minst 1 spelare från vardera lag som INTE spelar i pågående block vara beredd att hoppa in som extra domare.

REFEREES & TOURNAMENT LEADER

The competition is led by tournament leaders in our control tower with a good overview of the playing field. The referee with the support of the tournament leader takes all match-deciding decisions in consultation, the decisions are final. In addition to the main referee, there are 5+ permanent referees on the court. We believe in Fair-play and have zero tolerance for discussions on the pitch. If you are dissatisfied with a decision, you inform the referee or tournament leader AFTER the match has been played, ie off the court. Should for any reason there be no referees during the tournament, at least 1 player from each team who does NOT play in the current block must be prepared to jump in as an extra referee.

media & livesändning

Nordic Paintball Championship sänds live på vår Facebooksida – Höllviken Paintball Arena. Dela gärna streamen till era vänner i sociala medier & posta gärna bilder från tävlingen, tagga gärna så vi kan få svensk paintball att lyfta till nya höjder igen! Tillsammans kan vi göra mycket.

MEDIA & LIVE BROADCAST

Nordic Paintball Championship is broadcast live on our Facebook page – Höllviken Paintball Arena. Feel free to share the stream to your friends in social media & feel free to post photos from the competition, feel free to tag so we can get Swedish paintball to rise to new heights again! Together we can do a lot.

Ändrat upplägg pga återbud

Nu på lördag är det planerat att Nordic Paintball Championship – Deltävling 3 ska hållas hos oss på Höllviken Paintball Arena. Så kommer det inte riktigt att bli den här gången. Efter ett par år av pandemi och första året helt utan restriktioner lyckades vi pricka in att lägga tävlingen precis när alla vill åka iväg på sin efterlängtade semester. Vad som såg på förhand bra ut med 12 anmälda lag mynnade ju närmre vi kom tävlingen ut i en mängd återbud – lagen hade helt enkelt svårt att få ihop tillräckligt många spelare.

I samråd med anmälda lag, där vi demokratiskt lät lagen rösta om bästa väg framåt – bestämde vi i veckan därför att ändra upplägget inför lördagen. Vi ansåg gemensamt att det inte var mycket värt att köra tävling med endast ett fåtal lag – MEN lagen vill väldigt gärna spela paintball ändå. Vi har därför bestämt att lördagens tilltänkta tävling omvandlas till ett större Walkon med några roliga happenings.

Vi är otroligt glada över att man vill resa över halva Sverige för att komma ner till oss och spela paintball oavsett om det blir tävling eller ej. Det är just såhär, att vi träffas – spelar & har kul tillsammans vi långsamt får sporten tillbaka till sina glansdagar.

Så kortinformation:

Lördag 16 Juli – Starttid: 10:00 – Vi spelar tills vi alla känner oss nöjda!

Öppet Walkon med några roliga happenings – öppet för alla. Kom själv eller ta med hela laget.

Boll: Endast BoS